Informacje

Zapraszam do zapoznania się z nowymi informacjami na temat tachografów oraz informacjami o aktualnych promocjach.

Zmiana czasu lokalnego w tachografie – z letniego na zimowy oraz z zimowego na letni.
O zmianie czasu muszą pamiętać wszyscy kierowcy korzystający z urządzeń rejestrujących jazdę. Niedokonanie aktualizacji może skutkować zakłamaniami w ewidencji czasu pracy, co będzie miało swoje przełożenie na błędne rozliczenie czasu pracy.
Zmiana czasu z letniego na zimowy - z ostatniej soboty marca na niedzielę.
Zmiana czasu z zimowego na letni - z ostatniej soboty października na niedzielę.

więcej...


Adres

    ul. Gen. Józefa Bema 5


    73-110 Stargard

    tel.: 606 519 206