Informacje

Zapraszam do zapoznania się z nowymi informacjami na temat tachografów oraz informacjami o aktualnych promocjach.

ZMIANA CZASU

czas

Czas UTC a czas lokalny.
Czas UTC - Coordinated Universal Time.

Tachograf cyfrowy zapisuje dane w oparciu o czas UTC (czas uniwersalny), który jest taki sam w każdym kraju, natomiast czas lokalny różni się od czasu UTC w zależności od strefy czasowej.
W Polsce czas UTC różni się od czasu lokalnego o +2 godziny dla czasu letniego i +1 godzinę dla czasu zimowego.

Czas UTC nie jest zmieniany na czas letni / zimowy.


Standardowo na wyświetlaczu tachografu cyfrowego wyświetlany jest czas UTC, ale za pomocą "MENU" można tak ustawić tachograf, aby wyświetlał czas lokalny. Wyświetlany czas jest oznaczony odpowiednim piktogramem. Zmiany czasu UTC może dokonać kierowca, ale tylko i wyłącznie jeden raz w ciągu jednego tygodnia w zakresie ± 1 min. Wszelkie inne zmiany czasu dokonuje warsztat.

Gdy czas UTC urządzenia różni się od czasu UTC o więcej niż 20 minut, należy przeprowadzić kalibrację urządzenia.

Czas lokalny może ustawić kierowca z krokiem co 30 minut względem UTC.


DTCO 1381 / VDO / SIEMENS

» Ustawienie czasu lokalnego
(ustawienie przesunięcia pomiędzy czasem UTC a lokalnym)

czas

» Korygowanie czasu UTC

czas


STONERIDGE SE5000

» Ustawienie czasu lokalnego
1. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu.
2. Wybierz: USTAWIENIA
3. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać: Czas lokalny
4. Naciśnij przycisk OK.
5. Zmień godzinę, używając przycisków ze strzałką.
6. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

» Korygowanie czasu UTC
1. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu.
2. Wybierz: USTAWIENIA
3. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać: Czas UTC
4. Naciśnij przycisk OK.
5. Używając przycisków ze strzałką zmień czas UTC o jedną minutę
6. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.


EFAS

» Ustawienie czasu lokalnego i UTC
1. Wybierz OK → Ustawienia → Czas → Ustaw. czasu
Jeśli już korygowałeś czas w ciągu ostatnich siedmiu dni, czas nie może być już zmieniony i wyświetlony jest odpowiedni komunikat. W przeciwnym razie, na wyświetlaczu pojawi się:
2. Użyj przycisków sterowania ► i ◀ aby dokonać odpowiednich poprawek.
Naciśnij przycisk OK.
Nowy skorygowany czas zostanie wyświetlony. 3. Naci􀄞nij ponownie przycisk OK, aby zapisać korekty lub naciśnij ◀◀ aby anulować korekty.


ACTIA

» Ustawienie czasu lokalnego i UTC

czas
czas
czas
wróć

Adres

    ul. Gen. Józefa Bema 5


    73-110 Stargard